Ghastly's Eagle Fly Free
"Loke"


Loke har Känd Mental Status och HD B, ED 0.
Godkänt Anlagsprov i Viltspår.


Loke 10 år

Loke 10 år
 
 

Loke 1 år
 
 

Loke 7,5 månad

Loke 6 månader
Loke 5,5 månad gammal

Loke 4 månader

6 veckor

6 veckor

2 veckor
5 dagar